Skip to main content
Close Menu

ANGO

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

  • 033 - 465 43 43
  • RSIN-nr: 807522612

Opmerking CBF

ANGO is op 15 maart 2016 failliet verklaard.

Doelstellingen

Mensen met een functiebeperking en somatische chronische zieken ondersteuning geven bij:
- optimale (zelf)ontplooiing
- zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

2012 is al weer het veertiende jaar in het bestaan van de Ango. Het was een jaar waarin in het hele land door leden, vrijwilligers en staf veel werk is verzet. Of het nu gaat om advieswerk, lotgenotencontact, voorlichting of belangenbehartiging, op al deze terreinen is belangrijk werk verricht om de positie van mensen met een functiebeperking in de maatschappij te verbeteren.
Een gedetailleerd verslag van al deze activiteiten, alsmede de jaarrekening en een toelichting op de financiŽle cijfers, kunt u lezen in het Jaarverslag 2012. U kunt dit jaarverslag en een aantal voorafgaande downloaden op onze website via deze link:
http://www.ango.nl/over-ango/jaarverslag.php

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Ango zet zich in voor mensen met een handicap en voor chronisch zieken en is tevens een van de grotere belangenbehartigers van deze groep. Juridisch adviseurs geven advies en ondersteuning over rechten en plichten in het kader van nieuwe wetten en regelgeving. Tevens is zij de leden behulpzaam bij het invullen van de belastingaangifte. Daarnaast verstrekt zij individuele financiŽle steun indien de bestaande wetgeving of de zorgverzekeraar daar niet in voorziet. De lokale afdelingen ontplooien diverse activiteiten zoals lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor het komende jaar staat het ledenbelang centraal en dit krijgt uitdrukking door de volgende aspecten:

-Een zo optimaal mogelijk functioneren en een centraal (beroeps)apparaat tegen zo effectief mogelijke inzet en kosten.
-Door samenwerking versterken van de ledenbelangen, waarbij de organisatie ondergeschikt is aan deze belangen.
-Een decentrale uitvoering en verantwoordelijkheid onder centrale regie en terugkoppeling.

Voor de komende periode worden daarnaast de volgende werkdoelen nagestreefd:

-Het vergroten van de cohesie binnen de Ango vereniging
-Een sterkere focus op de kerntaken.
-Het verbeteren en versterken van de advisering.
-Het vergroten van de inkomsten uit verschillende vormen van fondsverwerving.
-Groei van het ledenaantal.
-Verdere samenwerking met andere organisaties, zoals de BOSK.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.