Skip to main content
Close Menu

Open Doors

Begunstigden: Gemeenschappen, Gelovigen, Slachtoffers van geweld, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Op basis van haar grondslag stelt de Stichting zich ten doel zo nauw en zo vruchtbaar mogelijk samen te werken met de internationaal werkzame Stichting Open Doors International, gevestigd te Harderwijk, omdat - maar ook alleen zolang - die stichting: a. dezelfde grondslag aanvaardt b. zich als hoofdtaak stelt: 1. het verlenen van bemoediging en ondersteuning aan Christenen in gebieden en onder omstandigheden waar zij hun christelijk geloof niet vrijuit kunnen belijden doch om hun geloof vervolgd en onderdrukt worden of dreigen te worden 2. het in die gebieden verspreiden of doen verspreiden - waar mogelijk door persoonlijke overhandiging van Bijbels, Bijbelstudiemateriaal, geloofsopbouwende en geloofsversterkende literatuur en alle andere, het gestelde doel dienende middelen en 3. het in die gebieden verstrekken van geestelijke of ook stoffelijke ondersteuning aan in nood verkerende geloofsgemeenschappen en/of hun individuele Iidmaten.

Ter ondersteuning, begunstiging en bevordering van die hoofdtaak van de stichting Open Doors International ziet de Stichting als haar eigen specifieke opdracht a. het binnen haar bearbeidingsgebied motiveren en mobiliseren van gelovigen, van kerkelijke gemeenten en geloofsgemeenschappen, die zelf in volle vrijheid hun geloof kunnen belijden, om zich mede in te zetten voor de dienst en hulp aan hun elders lijdende broeders en zusters; dit zowel door gebed als met materiŽle middelen; b. het inzamelen en doorgeven van geldelijke middelen die nodig zijn om de met Stichting Open Doors International gemeenschappelijke doelstelling mogelijk te maken, in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:
- We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
- In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
- Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.