Skip to main content
Close Menu

De Vrolijkheid

Begunstigden: Kinderen, Slachtoffers van geweld, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bieden van mogelijkheden aan gevluchte kinderen die zich in Nederland bevinden, teneinde datgene wat hen is overkomen te verwerken en vertrouwen in de toekomst, zichzelf en anderen te houden of te herkrijgen, waarbij de stichting zich primair door middel van creatieve en kunstzinnige activiteiten zal richten op kinderen in Asielzoekerscentra.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In het tweede kwartaal van 2012 heeft de Vrolijkheid een mijlpaal stilletjes gehaald: we werken nu in alle azc?s in Nederland met een wekelijks programma van minimaal 1 middag per week. Voorheen werkten we ook in alle centra, maar bestonden de activiteiten op een aantal azc?s alleen uit losse projecten.

Tegelijkertijd was dit ook het jaar van de muziek. Prachtige klanken in die bizarre wereld van het azc, maar ook daarbuiten tijdens festivals, evenementen en concerten. Het jaar van Orchestre Partout, van Wereldrap, van het Ahjuri Ensemble, van Rap-U-Gee, van samenwerken met het Nederlands Blazers Ensemble. Muziek verbindt!

En we gaven jongeren een stem in de Jongerenraad. ?Hoe zou het beter kunnen?? ?Wat zou je willen veranderen?? ?Waar loop je tegenaan op jouw azc?? De jongeren kwamen met adviezen en bespraken die met het COA. Er werden kleine succesjes behaald, maar het grootste succes zat hem in het feit dat de jongeren zich gehoord voelden, dat ze serieus genomen en aangesproken werden op hun inzicht en expertise in plaats van op het vluchteling zijn!

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het ontwikkelen en organiseren van creatieve/kunstprojecten in asielzoekerscentra, het opzetten van samenwerkingsprojecten tussen nationale/internationale kunstenaars en bewoners, het trainen van mensen waarbij nadrukkelijk de diversiteit onder de aandacht wordt gebracht.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.