Skip to main content
Close Menu

Stichting Wings of Support

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de stichting is gerichte en onvoorwaardelijke steun te verlenen aan groepen kinderen in het algemeen en kinderen in ontwikkelingslanden in het bijzonder, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen woonomgeving, een en ander uitdrukkelijk zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 voerde Wings of Support 77 projecten uit, verdeeld over 21 landen. Deze projecten zijn te verdelen in de categorieŽn gezondheidszorg, transport, onderwijsmateriaal, lopende kosten klusreizen, kampen, inrichting en bouw en renovatie.
Daarmee helpen 80 medewerkers op vrijwillige basis tenminste 17.000 kinderen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting steunt projecten op KLM-bestemmingen door middel van het geven van financiŽle steun en indien mogelijk praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en sponsors mogelijkheden om de projecten te bezoeken en ook om op projecten de handen uit de mouwen te steken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.