Skip to main content
Close Menu

Kinderfonds MAMAS

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, PatiŽnten, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Kinderfonds MAMAS steunt fantastische Zuid-Afrikaanse vrouwen die zich inzetten voor kinderen in ernstige armoede. Deze MAMAS geven in ruim 40 projecten 50.000 kinderen dagelijkse zorg, opvang en bescherming.

De missie van Kinderfonds MAMAS is de betrokkenheid van gewone mensen in Zuid-Afrika en in Nederland met elkaar te verbinden, daarmee ruimte te scheppen voor inspirerende 'mamakracht in actie?, wat vervolgens leidt tot structurele dagelijkse zorg en een eerlijke toekomst voor de meest kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Kinderfonds MAMAS gelooft in gelijke kansen voor ieder kind, ook in Zuid-Afrika. En Kinderfonds MAMAS gelooft in fantastische, Zuid-Afrikaanse vrouwen die zťlf opstaan en zich organiseren ten behoeve van duizenden kwetsbare kinderen in hun land. Dit zijn de kinderen die leven aan de absolute onderrand van de armoedegrens: zoals straatkinderen, verwaarloosde en ondervoede kinderen, aidswezen, kindgezinnen, slachtoffertjes van misbruik en geweld, kinderen met een handicap en illegale vluchtelingen.

De MAMAS kunnen niet aanzien hoe deze kinderen ten onder gaan aan armoede. Samen met honderden vrijwilligers organiseren zij dagelijkse zorg, zoals gezond eten, medicijnen, kleding, veiligheid, onderdak, onderwijs, opvang, sport en spel, liefde en aandacht. Voor de kinderen maakt deze dagelijkse zorg het verschil tussen kansloos en kansrijk, en vaak zelfs tussen leven en dood.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het belangrijkste resultaat van 2012 is de dagelijkse zorg en opvang aan meer dan 15.000 kinderen! Kinderfonds MAMAS bood in 2012 steun aan 19 concrete projecten waarin (veelal) sterke, lokale vrouwen opstaan voor de meest kwetsbare en kansarme kinderen. In december 2012 besloot het bestuur daarnaast tot het adopteren van drie nieuwe projecten, die met ingang van 1 maart 2013 steun zullen gaan ontvangen.

De herpositionering in 2012 is succesvol afgerond. Het nieuwe Merkpaspoort van Kinderfonds MAMAS bevat een helder en strak geformuleerde positionering van het fonds. Alle communicatieve uitingen zijn daarop inhoudelijk en qua vormgeving toegesneden. De naamsbekendheid van MAMAS is met een enorme sprong toegenomen van bijna ?nul? tot 24% toegenomen. Hiermee staat Kinderfonds MAMAS nu duidelijk op de kaart. De merklading was eveneens positief: respondenten noemden Kinderfonds MAMAAS warm, spontaan en zorgzaam.

Wat betreft de groei van het aantal donateurs is in 2012 een weg van herstel ingezet, na een forse daling sinds eind 2010 (vanwege de naamswijziging die ons fonds toen doorvoerde). Met een eindstand van 32.534 donateurs eind 2012 is de groeicurve weer herpakt.

De professionalisering van onze projectsteun heeft zich in 2012 doorgezet. Genoemde SHARE-meeting met de leiders van al onze projecten was een groot succes, meer nog dan MAMAS had durven dromen. Een feest van herkenning voor alle MAMAS, waarbij veel kennis uitgewisseld en ervaring gedeeld werd. Alle projecten plukken hier sindsdien de vruchten van: zij vormen nu samen een netwerk van zorg voor de kinderen in Zuid-Afrika.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In Nederland werkt Kinderfonds MAMAS zo slim en efficiŽnt mogelijk, met een kleine organisatie, aan het vergroten van haar naamsbekendheid en het voorlichten van het Nederlandse publiek over de situatie in Zuid-Afrika. Afgelopen jaar vond een grote televisiecampagne geen doorgang, en daarom hebben we meer advertentieruimte ingekocht, om zo toch ons verhaal op de televisie te kunnen vertellen.

In Zuid-Afrika werken wij in grote lijnen op de volgende drie manieren: ten eerste, en meest belangrijke, we geven financiŽle steun aan de MAMA organisaties (met de drie nieuwe die we in 2016 'adopteerden' zitten we nu op 36 organisaties die we steunen). Deze organisaties bieden duurzame dagelijkse zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Ten tweede faciliteren wij MAMAS Alliance, het vrijwillige samenwerkingsverband van de MAMAS onderling. In 2016 vond alweer de derde SHARE conferentie plaats, waar alle leidende MAMAS bij elkaar komen om met elkaar te delen en van elkaar te leren. Organisatorisch en financieel mogelijk gemaakt door Kinderfonds MAMAS, inhoudelijk en programmatisch compleet vormgegeven door de MAMAS. Wat een inspiratie! Ten derde werken wij in Zuid-Afrika hard aan onze overtuiging, dat ook het Zuid-Afrika zelf zou moeten bijdragen aan de oplossing van het armoedeprobleem. Door het werven van Corporate Social Investments (CSI) in Zuid-Afrika, realiseren wij inkomsten voor de MAMA organisaties (door de bedrijven in Zuid-Afrika rechtstreeks aan de projecten betaald).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.