Skip to main content
Close Menu

MAF Nederland

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Als grondslag voor haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.
De opdracht voor haar arbeid staat in het zendingsbevel: MattheŁs 28:19.
Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en anderen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Enkele statistieken over 2011:
- Aantal vlieguren 54.192.
- Aantal vluchten 84.002.
- Passagiers 202.758.
- Vracht 7.890.499 kg.
- Gevlogen afstand 12.016.040 km.
- Ruim 1.000 organisaties maakten van de diensten van MAF gebruik.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

MAF beschikt over vliegtuigen die ingezet worden in 30 verschillende landen waar zij steun biedt aan hulporganisaties. De vliegtuigen, communicatiemiddelen, technologie en (medisch) specialisten dragen eraan bij verafgelegen gebieden op de wereld bereikbaar te maken.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.