Skip to main content
Close Menu

Heifer Nederland

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Kinderen, Minima, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bij te dragen aan vermindering van honger en armoede door duurzame veehouderij te bevorderen en samenwerking binnen gemeenschappen, duurzaam landgebruik en gelijkwaardige man-vrouwverhoudingen te stimuleren.

Het Nederlandse publiek te informeren over en betrekken bij dit werk.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In het jaarverslag leest u alles over de behaalde resultaten van Heifer: https://www.heifer.nl/jaarverslag

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Heifer Nederland verschaft kwetsbare, maar ondernemende boeren en boerinnen een startkapitaal in de vorm van een landbouwopleiding en soms van productieve dieren of zaden. De dieren worden gegeven als ?levende lening?: deze lening wordt afbetaald door een nakomeling van het dier door te geven aan een ander lid van de gemeenschap.

Vee is een krachtig middel om armoede te bestrijden: voeding wordt verbeterd, inkomens nemen toe en door mest te gebruiken worden akker- en tuinbouw productiever.

De veehouderijprojecten van Heifer geven betrokken boeren en boerinnen de mogelijkheid om gezonde bedrijven op te zetten en leiden tot sterke gemeenschappen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.