Skip to main content
Close Menu

Heifer Nederland

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Kinderen, Minima, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bij te dragen aan vermindering van honger en armoede door duurzame veehouderij te bevorderen en samenwerking binnen gemeenschappen, duurzaam landgebruik en gelijkwaardige man-vrouwverhoudingen te stimuleren.

Het Nederlandse publiek te informeren over en betrekken bij dit werk.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 heeft Heifer 7.710 gezinnen gesteund, waarvan er 1.482 voor het eerst dieren ontvingen. Er zijn 37 nieuwe groepen gevormd en 3.370 nieuwe individuen getraind. Er zijn 4.710 dieren geplaatst en 3.530 dieren doorgegeven. 3.530 families ontvingen zaken als fruitbomen en houtbesparende fornuizen.

In het voedselzekerheidsproject in Zimbabwe, bijvoorbeeld, zijn in 2012 16 nieuwe groepen van 90 boeren en boerinnen gestart. Zij zijn getraind in leiderschap, boekhouden, groepsmanagement en man-vrouwverhoudingen. Daarnaast kregen gezinnen een uitgebreide veeteeltopleiding. In deze groepen werden 194 koeien, 19 stieren, 720 geiten, 1.651 kippen en 1.646 parelhoenders geplaatst. In al bestaande groepen werden 521 geiten, 342 parelhoenders en 1.290 kippen doorgegeven.
De voedselproductie is door het project sterk gestegen. De maisopbrengsten zijn door het gebruik van mest toegenomen van 500 naar 650 kg. per ha. Families die koeien ontvingen, verdienen nu gemiddeld ? 308 meer per jaar en families die pluimvee kregen, zagen hun inkomen met ? 183 stijgen. Die stijging vertaalt zich onder meer in een toename van schoolgaande kinderen.

In Burkina Faso steunt Heifer een educatieproject. In 2012 is met de jongeren uit het dorp een trainingscentrum met kippenschuren, een schaapskooi, een voorraadkamer en een graanschuur gebouwd. Er werden een moestuin en een boomgaard aangelegd en een waterpomp op zonne-energie geslagen. Er zijn 30 leerlingen geselecteerd. Zij kregen taallessen en les in land- en tuinbouw. Alle leerlingen kunnen nu lezen en schrijven. De tuin bracht in het eerste seizoen 3.620 kg. groente op, waarmee de leerlingen ook een inkomen verdienden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Heifer Nederland verschaft kwetsbare, maar ondernemende boeren en boerinnen een startkapitaal in de vorm van een landbouwopleiding en soms van productieve dieren of zaden. De dieren worden gegeven als ?levende lening?: deze lening wordt afbetaald door een nakomeling van het dier door te geven aan een ander lid van de gemeenschap.

Vee is een krachtig middel om armoede te bestrijden: voeding wordt verbeterd, inkomens nemen toe en door mest te gebruiken worden akker- en tuinbouw productiever.

De veehouderijprojecten van Heifer geven betrokken boeren en boerinnen de mogelijkheid om gezonde bedrijven op te zetten en leiden tot sterke gemeenschappen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.