Skip to main content
Close Menu

World Animal Protection

Begunstigden: Dieren, Wildlife

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Tot juni 2014 was de naam WSPA, World Society for the Protection of Animals.

Doelstellingen

De doelstelling van World Animal Protection is het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd. Samen met onze supporters en donateurs beschermen we wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze visie is een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Onze stichting verwezenlijkt dit doel door:
1. Voorlichting te geven.
2. Campagnes te voeren (politieke lobby, organisatie van evenement en informeren van publiek).
3. Fondsenwerving, om via de internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection het dierenbeschermingswerk wereldwijd te ondersteunen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.