Skip to main content
Close Menu

World Animal Protection afdeling Nederland, St.

Begunstigden: Dieren, Wildlife

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Tot juni 2014 was de naam WSPA, World Society for the Protection of Animals.

Doelstellingen

De doelstelling van World Animal Protection is het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd. Samen met onze supporters en donateurs beschermen we wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze visie is een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Onze stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
1. voorlichting geven in woord, beeld en geschrift aan het publiek;
2. het voeren van campagnes (politieke lobby, organiseren evenementen, informeren publiek);
3. het verwerven van fondsen om via de internationale dierenbeschermingsorgansiatie "World Animal Protection", het dierenbeschermingswerk wereldwijd te ondersteunen.
4. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van aparte (aan de organisatie gelieerde) instellingen en ondernemingen voor zover dit passend is ter verwezenlijking van de doelstelling.

Beleidsplan