Skip to main content
Close Menu

Vogelbescherming Nederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Oceanen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Vogelbescherming Nederland wil een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur waar mensen van genieten en zich voor inzetten. Wij komen op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen wij bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- 100 weidevogelboeren zetten zich in voor weidevogels.
- Meer dan 1 miljoen bezoekers website Beleef de Lente.
- Beschermingsprogramma trekvogels in de Sahel in uitvoering door aanplant duizenden inheemse bomen.
- 37.000 deelnemers aan de tuinvogeltelling.
- Spieringvisserij in het IJsselmeer is gestopt en een traject ingezet voor verduurzaming daarvan naar de toekomst.
- Leefgebied verbeterd voor ooievaars langs de IJssel
- Het nieuwe kabinet beslist na langdurige druk van Vogelbescherming getijdenatuur te maken van de Hedwigepolder bij de Westerschelde.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Door mensen te verbinden om samen te werken, te inspireren met wetenschap en succesvolle voorbeelden, in Nederland en wereldwijd werkt Vogelbescherming aan vier hoofddoelen om duurzame verbeteringen tot stand te brengen:
- Het voorkomen van uitsterven van soorten en het voorkomen dat algemene soorten zeldzaam worden.
- Het behouden en herstellen van belangrijke vogelgebieden, zowel in Nederland als wereldwijd.
- Een ecologisch duurzaam landgebruik waarbij natuur wordt gerespecteerd en natuurlijke hulpbronnen behouden blijven.
- Het activeren van de samenleving om bij te dragen aan vogel- en natuurbescherming.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.