Skip to main content
Close Menu

Dierenbescherming

Begunstigden: Dieren
Collecteweek: 29-09-2019 t/m 05-10-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal. (Bron: Statuten NVBD, artikel 3, lid 1).

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- De Dierenbescherming heeft landelijk 23 dierenambulance-afdelingen. Er rijden 58 dierenambulance- of diervervoerwagens in Nederland. Onze dierenambulance is in 2017 145.000 keer gebeld en heeft 75.000 ritten gereden.
- Er horen 30 dierenasielen bij de Dierenbescherming. Daarnaast heeft de Dierenbescherming 19 dierenopvangcentra erkend. Er zijn in de Dierenbeschermingsdierenopvangcentra dit jaar 25.000 dieren opgevangen, zoals honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels. 80% van deze dieren vond een nieuw baasje.
- In 2017 hadden 31 miljoen dieren een beter leven door het Beter Leven keurmerk. Dat is 14% meer dan het jaar daarvoor. 1651 boerenbedrijven nemen in 2017 deel aan het Beter Leven keurmerk.
- De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft in 2017 bij 25.000 dieren inspectie uitgevoerd, na melding van dierenverwaarlozing of ?mishandeling.
- Er zijn 10 Gehoorzame Huishond-scholen die een positieve trainingsmethode hanteren. Honden worden niet gestraft als ze iets fout doen, maar beloond als ze iets goed doen. De trainers worden opgeleid door de Dierenbescherming.

Meer in 2017:
- De Dierenbescherming verzamelde meer dan 70.000 handtekeningen tegen foute puppyhandel. De puppyhandel is daardoor nu onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer.
- De Europese Commissie is nu verplicht om met een beleid te komen om het welzijn van paarden in Europa te verbeteren. De Dierenbescherming heeft zich hier jaren voor ingezet.
- Er zijn met behulp van donaties en giften tien nieuwe dierenambulances aangeschaft om verouderde ambulances te vervangen.
-www.ikzoekbaas.nl is uitgeroepen tot website van het jaar 2017.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Dierenbescherming tracht haar doel onder meer te bereiken door de volgende
afgeleide doelstellingen:
a. het zorgdragen voor- en organiseren van de hulpverlening aan dieren
in acute of dreigende nood;
b. het (doen) houden van toezicht op dierenwelzijn;
c. voorlichting;
d. beleidsbeÔnvloeding;
e. communicatie en fondsenwerving;
f. coŲrdinatie medewerkers en vrijwilligers;
een en ander overeenkomstig haar doelstellingen, visie en beleid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.