Skip to main content
Close Menu

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren

Begunstigden: Dieren
Collecteweek: 30-09-2018 t/m 06-10-2018

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal. (Bron: Statuten NVBD, artikel 3, lid 1).

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten
-De Dierenbescherming heeft landelijk 22 dierenambulance-afdelingen. Er rijden 112 dierenambulance- of diervervoerwagens in Nederland. Onze dierenambulance is in 2016 145.000 keer gebeld en heeft 60.000 ritten gereden. We hielpen ongeveer 74.000 dieren.
-30 dierenopvangcentra zijn gelieerd aan de Dierenbescherming. Daarnaast heeft de Dierenbescherming 19 dierenopvangcentra erkend. Er zijn in de Dierenbeschermingsdierenopvangcentra dit jaar 4380 honden, 13.650 katten, 3230 konijnen en knaagdieren en 880 overige dieren opgevangen. 91% van de honden is geplaatst, 79% van de katten, 83% van de konijnen en knaagdieren en 55% van de overige dieren.
-In 2016 hadden 26 miljoen dieren een beter leven door het Beter Leven keurmerk. Dat zijn er 6 miljoen meer dan het jaar ervoor. 1584 boerenbedrijven nemen in 2016 deel aan het Beter Leven keurmerk.
-De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming behandelde in 2016 3590 dossiers en deed 10.446 inspecties. Uiteindelijk zijn er 951 dieren in beslag genomen en 76% van de beklaagden heeft gezorgd voor herstel dierenwelzijn.
-Er zijn 10 Gehoorzame Huishond-scholen die een positieve trainingsmethode hanteren. Honden worden niet gestraft als ze iets fout doen, maar beloond als ze iets goed doen. De trainers worden opgeleid door de Dierenbescherming.

Meer in 2016:
- Naar aanleiding van onze Kalverpetitie zijn de kalvertransporten nu korter
- De regels van de jacht zijn aangescherpt
- In februari opende in Spijkenisse een milieuvriendelijke en energieneutrale dierenopvang haar deuren
- De actie tegen foute puppyhandel leverde 71.000 handtekeningen op. Aan de hand van deze campagne werden moties ingediend en zal het ministerie van Economische Zaken zich buigen over een plan van aanpak om malafide puppyhandel verder terug te dringen via aanscherping van wetgeving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Dierenbescherming tracht haar doel onder meer te bereiken door de volgende
afgeleide doelstellingen:
a. het zorgdragen voor- en organiseren van de hulpverlening aan dieren
in acute of dreigende nood;
b. het (doen) houden van toezicht op dierenwelzijn;
c. voorlichting;
d. beleidsbeÔnvloeding;
e. communicatie en fondsenwerving;
f. coŲrdinatie medewerkers en vrijwilligers;
een en ander overeenkomstig haar doelstellingen, visie en beleid.