Skip to main content
Close Menu

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren

Begunstigden: Dieren
Collecteweek: 30-09-2018 t/m 06-10-2018

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal. (Bron: Statuten NVBD, artikel 3, lid 1).

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Dankzij het Beter Leven kenmerk is in vijf jaar tijd het welzijn van naar schatting tien miljoen dieren in de vee-industrie verbeterd. Het Beter Leven kenmerk is een 3-sterrensysteem dat onder meer op verpakkingen van vlees, kip en eieren te vinden is. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker het product.
Jaarlijks vangen we in onze asielen zo'n 35.000 dakloze katten en 14.000 honden op. Voor maar liefst 85% vinden wij gelukkig een nieuw thuis. Ook dit jaar vonden veel asieldieren een nieuw baasje via onze website Ikzoekbaas.nl. Al bijna 2 miljoen mensen bezochten deze site sinds 2009.
Onze veertig dierenambulances rijden samen jaarlijks zo'n 90.000 keer uit. De ambulances brengen zieke, gewonde en zwervende dieren naar een dierenarts of opvangcentrum.
En verder in 2011:
? richtten we uit een nalatenschap een fonds op om buitengewone medische ingrepen te vergoeden bij huisdieren waarvan de eigenaar een beperkt inkomen heeft;
? keken er gemiddeld 750.000 mensen naar de afleveringen van Dierenbeschermers op tv;
? kreeg een wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten op 7 april brede steun in de Tweede Kamer;
? stelden we een code op voor het omgaan met dieren op radio en tv. Negen omroepen hebben de code inmiddels ondertekend;
? nam de Eerste Kamer op 17 mei de Wet Dieren aan. Deze nieuwe wet erkent - mede door de inspanning van de Dierenbescherming - als eerste de intrinsieke waarde van het dier;
? stonden we de overheid met raad en daad terzijde bij de opbouw van de dierenpolitie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Dierenbescherming tracht haar doel onder meer te bereiken door de volgende
afgeleide doelstellingen:
a. het zorgdragen voor- en organiseren van de hulpverlening aan dieren
in acute of dreigende nood;
b. het (doen) houden van toezicht op dierenwelzijn;
c. voorlichting;
d. beleidsbeÔnvloeding;
e. communicatie en fondsenwerving;
f. coŲrdinatie medewerkers en vrijwilligers;
een en ander overeenkomstig haar doelstellingen, visie en beleid.