Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het beschermen van pelsdieren tegen lijden, pijn, schade, kwelling en uitroeiing.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het tegengaan van het dragen van elke soort bont en door het beŽindigen van het vangen en fokken van pelsdieren ten behoeve van bont. Tevens heeft de stichting ten doel het milieu en de natuur te beschermen.

Zij tracht deze doeleinden te bereiken door aanwending van alle wettige en gepaste middelen, waaronder het verstrekken van voorlichting, het benaderen van overheden en het voeren van juridische procedures.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Nertsenfokverbod - dit verbod is voorlopig opgeschort totdat het hoger beroep dient.
EU importverbod zeehondenproducten blijft gehandhaafd.
EU labelplicht - dierlijke producten.
Diverse winkelketens zijn gestopt met de verkoop van angorawol of bont. Zie de Bontvrijlijst voor de actuele informatie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Lobby, straatacties en voorlichting.

Beleidsplan

Ontmoedigen van bont dragen door o.a. de jaarlijkse Dom Bontje-actie en veel publiciteit genereren.
Ontmoedigen van de bontverkoop door o.a. Bontvrijlijst en beÔnvloeding van modeontwerpers (Fashion Week).
Protesteren tegen zeehondenjacht
Voeren van juridische procedures tegen uitbreiding van nertsenfokkerijen.
Verspreiden van de Nederlandse aanpak en leren van buitenlandse anti-bont-organisaties door deelname aan de Fur Free Alliance.
Hiervoor wordt geld geworven bij vaste en eenmalige donateurs, door de publiciteit te zoeken, BontBerichten te versturen, brieven toe te zenden, sms-acties en via de websites waarop sympathisanten donaties kunnen doen. Verder ontvangt Bont voor Dieren incidenteel een legaat of een bijdrage van bedrijven. Ook zijn er opbrengsten uit de Sponsorloterij.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.