Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

In onze statuten is de volgende statutaire doelstelling opgenomen:
1. De stichting stelt zich ten doel het welzijn van uitheemse
niet-gedomesticeerde dieren binnen en buiten
Nederland duurzaam te verbeteren.
2. De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken
door:
a. opvang aan te bieden aan dieren in nood, met
name, maar niet uitsluitend, zoogdieren;
b. kennis en expertise te vergaren en beschikbaar te
stellen;
c. beleidsveranderingen te bewerkstelligen bij overheden;
d. preventieve voorlichting te geven aan het algemene
publiek;
e. het werven en beheren van fondsen;
f. verder al hetgeen te doen wat ze noodzakelijk
acht om haar doelstelling te bereiken.
3. De stichting zet zich actief in om samenwerkingen
aan te gaan om via bovengenoemde wegen haar
doel te bereiken.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voor informatie over de behaalde resultaten verwijzen wij graag naar de website van Stichting AAP.
Het jaarverslag vindt u hier: https://www.aap.nl/uploads/inline-files/jaarverslag%202017_4.pdf. De jaarverslagen staan ook op het tabblad Documenten op deze website.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het welzijn van uitheemse niet gedomesticeerde dieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren.
Zij tracht dit te verwezenlijken door:
a. opvang aan te bieden aan dieren in nood, met name, maar niet uitsluitend, zoogdieren;
b. kennis en expertise te vergaren en beschikbaar te stellen;
c. beleidsveranderingen te bewerkstellingen bij overheden;
d. preventieve voorlichting te geven aan het publiek;
e. het werven en beheren van fondsen.
De stichting zet zich actief in om samenwerkingen aan te gaan om via bovengenoemde kanalen haar doel te bereiken.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.