Skip to main content
Close Menu

Exodus Nederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Gedetineerden, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Exodus Nederland biedt betere en nieuwe kansen aan (ex-)gedetineerden, zodat zij na hun gevangenisstraf terugkeren in de samenleving zonder opnieuw de fout in te gaan. De vereniging zorgt er voor dat de vijf ledenstichtingen in het land en tal van vrijwilligersgroepen binnen en buiten de gevangenissen hun werk goed kunnen doen, namelijk de resocialisatie van (ex-)gedetineerden. Exodus Nederland is dienstbaar op het gebied van methodiekvorming, kwaliteitsontwikkeling en ?waarborging, financieel beheer en fondsenwerving. Ze zorgt voor de onderlinge communicatie met en tussen de lokale stichtingen en in het bijna 1.600 vrijwilligers tellende netwerk. Exodus adviseert op landelijk niveau, initiŽert en faciliteert. Exodus betrekt en werkt samen met relevante partners, zoals justitie(pastoraat), reclasseringsorganisaties, overheid, kerken, geloofsgemeenschappen, bedrijven en fondsen. Daarnaast ontwikkelt Exodus nieuwe projecten, gaat ze in op beleidsontwikkelingen en verwerft zij subsidies voor de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Exodus Nederland brengt het aantal ex-gedetineerden dat opnieuw in criminaliteit vervalt aantoonbaar omlaag. Het recidivecijfer onder ex-gedetineerden die door Exodus zijn geholpen of begeleid is flink lager dan het landelijk gemiddelde onder ex-gedetineerden die niet bij Exodus zijn begeleid. Hiermee is veel persoonlijk leed en schade aan de samenleving voorkomen.

In 2012 noteerde Exodus 856 aanmeldingen voor de elf Exodushuizen. 472 mensen konden worden geplaatst. Daarvan was 87% man, 13% vrouw en 42% autochoon. 39% van hen rondde het programma volledig af, 23% vertrok vrijwillig voortijdig maar met een positief eindgesprek. 37% moest het programma voortijdig verlaten vanwege overtreding van de regels.

In 2012 telde Exodus 1.690 vrijwilligers. Zij waren actief in de gevangenis, erbuiten en in het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD). Met deze vrijwilligers bereikte Exodus zo?n 5.100 (ex-)gedetineerden en hun familieleden. De OKD-vrijwilligers bezochten met 515 kinderen een ouder die in de gevangenis zat.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in ťťn van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus-vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus-vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.