Skip to main content
Close Menu

Stichting SAKO

Begunstigden: Kinderen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) is opgericht in 1999, met als belangrijkste doelstelling het bieden van hulp aan kinderen, specifiek op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, in derdewereldlanden. Hierbij maakt SAKO geen onderscheid in ras, huidskleur of religie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondsenwerving in Nederland is de belangrijkste doelstelling.
Een sub doelstelling is de persoonlijk steun aan de NGO's of partnerorganisaties in Bangladesh en IndonesiŽ.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.