Skip to main content
Close Menu

Wycliffe Bijbelvertalers

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Gelovigen, Minderheden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de vertaling van de Heilige Schrift in die talen van de wereld die nog geen adequate vertaling bezitten. Daarnaast het bevorderen van de publicatie van die vertalingen en de verspreiding ervan onder de betreffende etnische groeperingen, waar nodig gepaard gaand met alfabetiseringswerk, en eventueel met het verlenen van andere, praktische bijstand.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zie jaarverslag onder Documenten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het uitvoeren van bijbelvertaalwerk, het besteden van aandacht aan taalkundig- en alfabetiseringswerk en activiteiten op het gebied van antropologie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.