Skip to main content
Close Menu

Vereniging Rembrandt

Begunstigden: Algemeen publiek

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het behouden van kunstschatten voor Nederland, het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Vereniging organiseert ontvangsten en bijeenkomsten voor haar leden in musea en rond nieuwe aanwinsten van de Collectie Nederland. Verder geeft zij een Bulletin en een jaarverslag uit en nieuwsbrieven om haar leden te informeren over nieuwe aankopen van musea die met steun van de Vereniging Rembrandt tot stand zijn gekomen en andere relevante ontwikkelingen. Zij biedt leden een Rembrandt pas aan waarmee gratis toegang tot alle door de Vereniging gesteunde musea in Nederland wordt verschaft. Daarnaast treedt de Vereniging Rembrandt op als belangenbehartiger van de Collectie Nederland als de omstandigheden daarom vragen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.