Skip to main content
Close Menu

Hulp Oost-Europa

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Doel van de stichting is een bijdrage te leveren aan het werk van kerken (in hun plaatselijke gemeenten) en verwante christelijke organisaties in Oost-Europa, teneinde deze in staat te stellen gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping inzake gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. De stichting doet dit in gedeelde verantwoordelijkheid met genoemde partners.
Daarnaast wordt voorlichting en informatie gegeven aan kerken, instellingen, particulieren en locale werkgroepen in Nederland.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Roma in Oost-Europa. In 2012 verlegden we het accent, meer dan in eerdere jaren, op het werk onder de Roma. Zij vormen een vergeten en verstoten bevolkingsgroep waar de overheid vaak geen raad mee weet. De hulpverlening was misschien spreekwoordelijk een druppeltje op de gloeiende plaat, maar toch? die hulp maakte het verschil tussen bittere armoede en het net kunnen volhouden. Naast diaconale hulp werden ook onderwijs- en toerustingsprojecten ondersteund.
Kernbegrippen: zorg, diaconaat, onderwijs, evangelisatie, toerusting.

In contact met de Oost-Europese cultuur. Ruim 150 Nederlandse jongeren gingen in 2012 richting Oost-Europa om daar kennis te maken met medechristenen. In totaal waren er 14 werkvakanties in ServiŽ, RoemeniŽ, Slowakije, Hongarije en OekraÔne. De jongeren klusten en hielpen mee met de organisatie van vakantiebijbelclubs. En niet te vergeten de ontmoetingen die ze hadden met jongeren en ouderen in een andere cultuur. Het waren waardevolle contacten en voor zowel de Nederlanders als de Oost-Europeanen onvergetelijk.
Kernbegrippen: Diaconaat, evangelisatie, toerusting, materiŽle hulp.

Zorg voor jongeren en gezinnen. Dankzij de trouwe achterban van stichting Hulp Oost-Europa konden in 2012 vele jongeren en gezinnen financieel gesteund worden. De sponsorprogramma?s in RoemeniŽ en OekraÔne zorgen ervoor dat structurele hulp mogelijk is. In RoemeniŽ kregen 68 gezinnen en 12 evangelisten steun. De zorg voor zestien kinderen in het kindertehuis Jozef kon worden gecontinueerd. Dat was ook het geval in OekraÔne. Zeventig (wees)meisjes in kindertehuis ?De Barmhartige Samaritaan? ontvingen de nodige zorg.
Kernbegrippen: Zorg, diaconaat.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De activiteiten zijn vooral gericht op gemeenteopbouw en toerusting, het opzetten van evangelisatiewerk, het ontwikkelen van jeugd- en jongerenwerk, het ontwikkelen van studiemateriaal, het opbouwen van diaconaal werk, wederopbouw van het christelijk onderwijs, lectuurvoorziening, renovatie en nieuwbouw van kerken en kerkelijke gebouwen, het bieden van hulp in noodsituaties.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.