Skip to main content
Close Menu

Dokters van de Wereld

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, PatiŽnten, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Hulp bieden aan kwetsbare groepen overal ter wereld, ook in Nederland, om toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen en naar kennis en geweten te getuigen over schendingen van de mensenrechten, alsmede het geven van voorlichting aan het publiek.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Dokters van de Wereld helpt mensen uit kwetsbare groepen om toegang tot gezondheidszorg te krijgen. De steun en zorg die wij bieden is ter overbrugging naar een structurele oplossing. Kennisuitwisseling, training, capaciteitsopbouw, kwaliteitsverbetering en continuÔteit van zorg staan centraal.
Op basis van onze praktijkbevindingen getuigen wij van schendingen van het recht van de mens op gezondheid en werken wij met partners aan pleitbezorging en beleid beÔnvloeding.

Beleidsplan

Dokters van de Wereld werkt volgens haar meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.