Skip to main content
Close Menu

Bartiméus Sonneheerdt

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Wij vinden dat mensen die blind of slechtziend zijn gelijkwaardig moeten kunnen meedoen in onze maatschappij, en de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiële) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Resultaten 2016: We hebben werk gemaakt van toegankelijkheid

In 2016 hebben wij ons, met steun van onze donateurs, volop ingezet om onze samenleving beter toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Op een aantal van de in 2016 afgeronde projecten zijn wij extra trots. Deze lichten wij hieronder uit:

Opening kinderoogpoli Bartiméus Diagnostiek Visuele Aandoeningen
In de nieuwe kinderoogpoli bij Bartiméus in Zeist krijgen kinderen met ernstige kijkproblemen eindelijk de juiste diagnose en behandeling waar ze al zo lang op wachten. De kindvriendelijke werkwijze zorgt bovendien voor minder spanning bij de kinderen, wat veel betere onderzoeksresultaten en daarmee veel betere diagnoses oplevert.

Monitor 2016 Toegankelijkheid Websites Nederland
Stichting Accessibility heeft voor ons onderzocht in hoeverre de online dienstverlening in Nederland goed toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Er zijn 100 veelgebruikte Nederlandse websites onderzocht in 16 verschillende sectoren. Wat bleek? Bijna geen enkele site scoorde voldoende op toegankelijkheid! De resultaten hebben we gepubliceerd in de ?Monitor 2016 Toegankelijkheid Websites Nederland?, om zo aan de overheid en belangenorganisaties duidelijk te maken dat er nog veel werk aan de winkel is om de toegankelijkheid van websites te verbeteren.

Audiodescriptie bij film en televisie
In 2016 hebben 24 bioscoopfilms audiodescriptie gekregen via onze Earcatch app. Dankzij onze lobby heeft het Nederlands Filmfonds haar financieringsvoorwaarden aangescherpt. Alle bioscoopfilms en documentaires die na 1 januari 2016 een bijdrage van het fonds hebben ontvangen, moeten verplicht worden opgeleverd met audiodescriptie. Om audiodescriptie ook op de kaart te krijgen bij televisieproducenten, de publieke omroep en de Nederlandse politiek zijn we in oktober 2016 de online petitie ?Ik wil audiodescriptie? gestart.

Start samenwerking met Ongehinderd
Een beter toegankelijk Nederland voor mensen met een visuele beperking is hard nodig. Daarom zijn wij heel blij met onze nieuwe samenwerking met Ongehinderd voor de komende drie jaar. De samenwerking in 2016 heeft erin geresulteerd dat de website en de app van Ongehinderd zo zijn aangepast dat ze ook goed te gebruiken zijn door mensen met een visuele beperking. Het aanbod van Ongehinderd wordt stapsgewijs uitgebreid. Ook komt er een panel van blinde en slechtziende mensen die hun kennis en ervaring aan Ongehinderd toevoegen. Dit moet nog meer goede ideeën opleveren over wat we kunnen aanbieden.

Sponsoring sporttalenten
Blinde en slechtziende mensen moeten optimaal kunnen meedoen in onze samenleving en de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zo ook in de topsport. Daarom bieden wij financiële ondersteuning aan een aantal sporters met een visuele beperking. In 2016 waren dat de blinde triatleten Joleen Hakker en Daniël Knegt, en de slechtziende wielrenner Vincent ter Schure.

Renovatie De Farm
Farm ?t Sand bij Bartiméus in Doorn had een tijdelijke huisvesting die bovendien erg krap was, waardoor slechts een klein aantal bewoners van Bartiméus er terecht kon voor dagbestedingsactiviteiten. De Farm was hard aan renovatie toe. Met het nieuwe permanente onderkomen centraal op het terrein is Farm ?t Sand als unieke voorziening gewaarborgd. Er zijn onder meer nieuwe hokken en een hek neergezet, de ?veestapel? is verjongd en er is een wandelpad aangelegd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Om onze doelstellingen te bereiken, zamelen we geld in om innovatieve projecten mogelijk te maken. Daarnaast proberen we mensen bewust te maken van waar blinden en slechtzienden dagelijks ? soms letterlijk ? tegenaan lopen. Tot slot bouwen we aan een beweging van ziende en niet-ziende mensen die zich inzetten voor een samenleving waarin mensen met een visuele beperking volledig kunnen participeren. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.