Skip to main content
Close Menu

Light for the World

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van natuurrampen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het hoofddoel van de stichting is het bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Daarbij vormt het ?Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap? van de Verenigde Naties de leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in met name ontwikkelingslanden. De belangen van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden vormen het hart van en geven richting aan het werk van de stichting. De stichting stimuleert dat mensen met een handicap in ontwikkelingslanden de regie over hun eigen leven krijgen. De stichting bevordert een gelijkwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting richt zich op het verbeteren en bevorderen van (oog)zorg, revalidatie, inclusief onderwijs, de rechten van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden en hun mogelijkheden om in levensonderhoud te voorzien en hun inclusie in de maatschappij. De stichting richt zich in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen, vrouwen en kinderen. De stichting heeft verder tot doel het verrichten van al wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- 6.766 mensen met een (visuele) beperking kregen revalidatie en vaktraining
- 4.425 kinderen met een (visuele) beperking volgden onderwijs
- 9.324 staaroperaties
- 4.139 trachoomoperaties
- 764 overige oogoperaties
- 270.996 mensen kregen een oogonderzoek
- 972 mensen met een visuele handicap hebben van een bepaalde dienst gebruik gemaakt
- 4.062 veldwerkers, leraren, onderwijzers en medisch personeel werden getraind

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Light for the World is ervan overtuigd dat vernieuwende methoden nodig zijn om inclusie van mensen met een handicap een realiteit te maken. Om deze vernieuwende methoden te ontwikkelen functioneert de organisatie als een ?Lab?. Centraal staat de innovatie zone. Informatie uit alle processen komt hier samen en vormt de basis om nieuwe projecten te starten. De diepere oorzaken van problemen van de doelgroep wordt onderzocht en er wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen. In gezamenlijke programma?s wordt samengewerkt met andere ontwikkelingsorganisaties om mensen met een handicap te bereiken met effectieve hulp. Via training en advies wordt kennis gedeeld met andere organisaties. Via leren en delen worden geleerde lessen en beproefde methodes gedocumenteerd en beschikbaar gemaakt voor een breed publiek. Via lobby en advocacy worden de belangen van mensen met een handicap behartigd bij politieke instanties. De vijf processen interacteren met elkaar. Bevindingen van het ene proces kunnen van invloed zijn op de activiteiten in het andere proces.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.