Skip to main content
Close Menu

Dierenambulance Amersfoort e.o.

Begunstigden: Dieren

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en meer in het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke of gevonden dieren;
- het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum;
- het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 is de stichting er in geslaagd om 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor inwoners van de gemeentes Amersfoort en Leusden. Dit in samenwerking met aanpalende dierenambulances waar we geregeld diensten tussen ambulances overnemen.

Daarnaast hebben we vervoer van gewonde dieren weten te faciliteren waar dat binnen onze mogelijkheden behoort.

Ook hebben we geholpen bij het terugvinden van vermiste dieren en hebben we telefonisch advies gegeven aan particulieren en instellingen waar dat binnen ons aandachtsgebied valt.

Stilstand is tot een absoluut minimum beperkt gebleven door gebruik te maken van huurauto's wanneer onze eigen ambulancebus door onderhoud niet beschikbaar was en de samenwerking met omliggende dierenambulances waar we voor elkaar waarnemen indien dit zo uitkomt.

Daarnaast zijn we er ook in 2014 in geslaagd voldoende getrainde en gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar te hebben.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Samenwerking met dierenartsen, opvangcentra, opsporingsdiensten, gemeentelijke instanties en tal van andere partijen die zich bezig houden met opvang en verzorging van gevonden, gewonde en/of zieke dieren. Zorgdragen voor de berging van dode (huis)dieren.

Beleidsplan

Speerpunten van beleid in 2014-2019:

Vrijwilligers: Borging van een goed getrainde en gemotiveerde vrijwilligerspool voor zowel de ambulance als overige taken (was, bestuur, werkgroepen, PR/informatie etc) door middel van events, trainingen en (individuele) evaluatiesessies met (oud-)vrijwilligers. De vrijwilligerspool moet drastisch toenemen. Belang van uniforme handelswijze en procedures die ook door alle vrijwilligers toegepast worden is groot. Vrijwillig = niet vrijblijvend. Werkgroep opleiding krijgt meer verantwoordelijkheden en krijgt eigen budget.

Samenwerking: Belang van samenwerking van partners is groot. Waar mogelijk hebben we met regelmaat contact met onze partners en nodigen wij hen ook uit op events van de Stichting. Met name richting de beide gemeentes en DB moet er onderling vertrouwen zijn. Nadere samenwerking met VEV is een wens en moet leiden tot een gedeelde centrale.

Ambulance: In principe rijden we met 1 ambulance. In het hoogseizoen rijden we mogelijk met een aanvullende auto welke te herkennen is als een dierenambulance en ook ingericht is om de benodigde taken uit te voeren.

Locatie: Eigen vaste locatie welke ook gebruikt kan worden door bepaalde derde partijen (andere ambu's, DBCA, Amivedi). We blijven wel een zelfstandig opererende stichting en staan dus los van DB.

Voorlichting: De Stichting is meer dan de ambulance zelf. Er moet beleid komen dat voorziet in actieve informatievoorziening (aan bijvoorbeeld scholen, notarissen, bejaardenhuizen, politiek en verenigingen) en PR-activiteiten door de Stichting. Dit conform afspraken met partners en als onderdeel van financiŽle huishouden.

FinanciŽn: Inkomsten van ritten en gemeentes moeten de basiskosten van de stichting dekken. Donaties, giften en collecte worden gebruikt voor aanvullende wensen. Daarbij letten we strakker op het kostenplaatje om onnodige uitgaven te voorkomen. Waar mogelijk maken we gebruik van sponsoren en er moet actief geworven worden naar donateurs en legaten. Collecte blijft een belangrijke inkomstenbron. Europese incasso neemt plaats rekening in.

Communicatie: Duidelijke en heldere communicatie naar bestaande vrijwilligers om hen te behouden en actief communiceren richting potentiŽle vrijwilligers. Rondom fondsenwerving wordt binnen de regio het doel van de stichting helder uitgedragen en wordt gewezen op noodzaak tot (im)materiŽle ondersteuning die nodig is om de stichting haar werk te laten doen. Adhoc-verzoeken van andere partijen die passen binnen het communicatiebeleid worden benut.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.