Skip to main content
Close Menu

Natuur & Milieu

Begunstigden: Algemeen publiek, Milieu, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie. Omdat deze thema?s de grootste impact hebben op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met al onze krachten moeten blijven werken aan onze doelen, want er is een perspectief: een samenleving op basis van duurzame energie ? zon en wind ? in plaats van fossiele brandstoffen. Zonder twijfel bevinden we ons in de overgang van het fossiele tijdperk naar het zonnige tijdperk. Om deze overgang te bespoedigen, zetten wij fact based en gefocust onze projecten en campagnes in. Onze partners zijn daarbij overheid/politiek, bedrijfsleven en consumenten. We zoeken in al onze activiteiten samenwerking met allen die ons perspectief van een duurzame samenleving delen en willen handelen. Samen, inspirerend en oplossingsgericht zijn dan ook de trefwoorden van onze organisatie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.