Skip to main content
Close Menu

Cordaid

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Kinderen, Minderheden, Minima, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De missie van Cordaid is het verminderen van fragiliteit en kwetsbaarheid van mensen in fragiele landen en conflictgebieden. Dit streven wij na door middel van het bevorderen van gelijkheid en (sociale) inclusie ; vergroten van de weerbaarheid (van mensen en systemen); versterken van de maatschappelijke binding tussen regeringen en hun burgers, en door een brede aanpak zoals de versterking van capaciteiten van organisaties, opbouw van partnerschappen, lobby en pleitbezorging, systeemversterking; verstrekking van leningen en kredieten; en het geven van noodhulp wanneer en waar dat nodig is.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Cordaid.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Cordaid zet actief in op armoedebestrijding in Nederland en op verandering van maatschappelijke verhoudingen in fragiele landen en conflictgebieden. Cordaid verbindt humanitaire hulp aan structurele ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en rechtvaardigheid, weerbaarheid, en de ontwikkeling van lokale bedrijven en ondernemingen.
Onze activiteiten zijn gericht op duurzame verbetering van gezondheidsystemen en betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast richten wij ons op noodhulp met aandacht voor preventie en weerbaarheid van gemeenschappen. Verder hebben onze acties direct invloed op werk en inkomen door het versterken van kleine lokale ondernemers.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.