Skip to main content
Close Menu

ACNS Projecthulp

Begunstigden: Kinderen, Slachtoffers van oorlog, Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting ACNS Projecthulp verleent financiŽle, materiŽle, medische en sociale hulp aan kinderen in nood op Sri Lanka, bij voorkeur door projectmatige aanpak.
ACNS Projecthulp streeft er in al haar hulpvormen naar dat de projectpartners financieel onafhankelijk worden.
Projecten dienen direct of indirect ten goede te komen aan kinderen.
Het bieden van een beter toekomstperspectief, zonder verlies van de eigen identiteit, voor de opgroeiende kinderen op Sri Lanka.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De (wederop)bouw van kleuterscholen, scholen en kindertehuizen. Duurzame invulling voor financiering van exploitatiekosten van de projecten, zodat lokale gemeenschappen na realisatie van een project volledig onafhankelijk van externe sponsoring kunnen functioneren.

Beleidsplan

Middels fondsenwerving via vaste donateurs, particulieren, bedrijven en onderwijsinstellingen en in samenwerking met lokale partners in Sri Lanka (o.a. Caritas) het realiseren van projecten op het gebied van onderwijs aan kinderen tussen de 4 en 6 jaar en het zorgdragen van huisvesting voor weeskinderen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.