Skip to main content
Close Menu

Stichting Vluchteling

Begunstigden: Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals voedsel, schoon drinkwater, onderdak, medische zorg en sanitaire voorzieningen. Bij langdurige conflicten biedt Stichting Vluchteling steun met bijvoorbeeld onderwijs, weerbaarheidstrainingen en vakopleidingen. Stichting Vluchteling is actief in verschillende landen in Afrika, het Midden-Oosten en AziŽ.

Naast hulpverlening heeft de stichting nog twee doelstellingen: pleitbezorging en voorlichting over de situatie van vluchtelingen en ontheemden in de regio en de voor hen noodzakelijke hulpverlening.

Stichting Vluchteling kan haar werk doen dankzij de trouwe bijdragen van particulieren, bedrijven en (religieuze) instellingen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2016 heeft Stichting Vluchteling aan 999.000 vluchtelingen en ontheemden hulp verstrekt in 22 landen.

Kennisoverdracht en aandacht voor de vluchtelingen- en ontheemdenproblematiek heeft via vrije publiciteit gedurende verschillende (nood)hulpcampagnes plaatsgevonden. Via sponsorloop de Nacht van de Vluchteling wordt bijvoorbeeld de vluchtelingenthematiek onder de aandacht gebracht bij het Nederlandse publiek.

Door pleitbezorging zijn de positie en de belangen van vluchtelingen en ontheemden onder de aandacht van politici en beleidsmakers gebracht.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Vluchteling richt zich vooral op noodhulp in zowel nieuwe crisissituaties (het verstrekken van onderdak, voedsel en hulpgoederen en medische zorg, de bouw van water- en sanitaire voorzieningen) als in situaties van langdurende opvang, bijvoorbeeld met projecten op het gebied van onderwijs, vakscholing, gezondheidszorg en economische ondersteuning.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.