Skip to main content
Close Menu

DOEN

Begunstigden: Algemeen publiek, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Jongeren, Mensen met een beperking, Milieu, Minderheden, Minima, Natuurgebieden, Vluchtelingen, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting DOEN is het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is.Stichting DOEN ondersteunt mensen en organisaties die met hun initiatieven willen bijdragen aan deze groene, sociale en creatieve samenleving. Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. DOEN ondersteunt zowel grote als kleine initiatieven en werkt vanuit de filosofie: subsidiŽren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. Kenmerkend voor de ondersteunde initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico?s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een leefbare wereld. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt DOEN hen ook met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting DOEN.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het toekennen van projectsubsidies, programmasubsidies en institutionele subsidies met een looptijd van maximaal drie jaar.
DOEN werkt ook met participaties, leningen en garanties. Naast het ondersteunen van voorlopers brengt DOEN hen ook met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.
De belangrijkste beleidsthema's zijn duurzaamheid (klimaatverandering, biodiversiteit, duurzaam ondernemen, duurzame energie en nieuwe economie), cultuur (BankGiroLoterij Fonds, Cultuur en Media Internationaal) en sociale cohesie & inclusie (sociaal ondernemen, nieuwe ontmoetingsplekken)

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.