Skip to main content
Close Menu

KNCV Tuberculosefonds

Begunstigden: Gedetineerden, Kinderen, Minima, PatiŽnten, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De wereldwijde eliminatie van tuberculose door ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiŽnte en duurzame tbc-bestrijdingsstrategieŽn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2015 was KNCV actief in meer dan 25 landen in Europa, Afrika en Centraal en Zuidoost AziŽ, met als speerpunten onder andere:
ō Aanpak van tuberculose onder kinderen, door het betrekken en trainen van lokale gezondheidswerkers. Uit een pilot in Vietnam blijkt dat met deze aanpak het aantal jeugdige tbc-patiŽnten met 70 tot 90% kan verminderen.
ō Systemen opgezet voor de invoering van nieuwe levensreddende medicijnen tegen resistente tuberculose in o.a. Centraal AziŽ.
ō Door betere voorlichting zoeken mensen sneller medische hulp in o.a. Nigeria, waar 2/3 van alle tbc-patiŽnten nog onontdekt blijft
ō Trainen en ondersteunen van patiŽntengroepen en lokale community organisaties, die cruciaal zijn in de begeleiding van patiŽnten om de lange en zware tbc-behandeling af te maken
ō De snelle GeneXpert laboratoriumtest beschikbaar gemaakt voor veel meer mensen, inclusief opleiden van lokaal personeel voor gebruik, onderhoud en follow-up
ō Advies voor het screenen van asielzoekers in Nederland en een preventieve aanpak om tuberculose verder terug te dringen
ō Op regionaal, nationaal en internationaal niveau bijgedragen aan beleid, richtlijnen, checklists en andere hulpmiddelen zodat kennis optimaal wordt gedeeld.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

KNCV zet zich al ruim 110 jaar in voor het terugdringen van wereldwijde tbc-epidemie en tegen de verdere verspreiding van medicijnresistente tuberculose. Onze expertise is uniek in de wereld. De aanpak van KNCV is gebaseerd op drie pijlers: duurzaamheid, samenwerking en innovatie.
We helpen over de hele wereld met het organiseren van tbc-zorg en preventie. Daarbij werken we altijd samen met lokale overheden en organisaties, zodat de zorg onderdeel wordt van het nationale gezondheidssysteem, en dragen we onze kennis over aan lokale partijen om een duurzaam verschil te maken. Naast samenwerking en duurzaamheid is innovatie een belangrijke pijler van ons werk. Als mondiale tbc-experts zorgen we dat de nieuwste technieken en methodes optimaal geÔmplementeerd worden onder lokale omstandigheden.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.