Skip to main content
Close Menu

Leprazending

Begunstigden: Chronisch zieken, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Leprazending stelt zich primair ten doel om, in navolging van Jezus Christus, individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door de gevolgen van lepra bij te staan in hun lichamelijke, sociale en geestelijke noden en om lepra uit te roeien. Voorts is er oog voor andere taken op het gebied van gezondheidszorg, rehabilitatie en gemeenschapsontwikkeling.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Mensen met lepra en kansarmen hebben toegang tot gezondheidszorg gekregen en hun gezondheid is hierdoor verbeterd.
- Door hersteloperaties kunnen veel mensen voeten en handen weer beter gebruiken. Ze worden hierdoor minder vaak als leprapatiŽnt herkend en minder negatief bejegend.
- Veel mensen en gezinnen kunnen (weer) beter voor zichzelf en hun familie zorgen.
- De integratie van mensen met lepra en met handicaps en van kansarmen in de samenleving is verbeterd.
- Er is meer kennis en bewustwording t.a.v. lepra.
- De gezondheidszorg is beter toegankelijk en bereikbaar voor iedereen binnen de gemeenschappen.
- Mensen met een handicap worden na revalidatie en begeleiding makkelijker weer opgenomen in de lokale gemeenschap.
- De groepsbenadering bouwt aan relatie en acceptatie, zodat mensen het leven in de gemeenschap weer aankunnen en aandurven.
- Doordat leprazorg is geÔntegreerd in het algemene gezondheidszorgsysteem is de behandeling voor meer mensen bereikbaar en zijn medicijnen op meer plaatsen beschikbaar.
- De oude wetten om mensen met lepra te isoleren worden aangepakt, zodat deze niet meer tegen leprapatiŽnten kunnen worden gebruikt.
- Doordat Leprazending gezondheidswerkers traint, ontvangen veel leprapatiŽnten een kwalitatief betere leprazorg.
- Een verhoogd kennisniveau van gezondheidswerkers kan bij goede inzet de volksgezondheid verbeteren.
- Veel patiŽnten met lepracomplicaties worden doorverwezen naar de gespecialiseerde lepracentra met gespecialiseerde lepra-artsen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het aanbieden van goede medische hulp, verbetering van de sociaal-economische situatie van leprapatiŽnten, training en (bij)scholing van medisch personeel, gezondheidsvoorlichting over lepra.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.