Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Onze stichting zamelt de gebruikte kleding huis-aan-huis in en heeft tevens kledingcontainers geplaatst bij sportverenigingen. Alle kleding die wij ophalen wordt verkocht aan landen in Oost-Europa. De netto-opbrengst is geheel bestemd voor het Diabetes Fonds Nederland, gevestigd te Amersfoort. Dit fonds wendt de gelden voornamelijk aan voor onderzoek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op haar doelstelling: de ondersteuning van het Diabetes Fonds Nederland. De behaalde baten komen geheel ten goede van de belangrijke researchactiviteiten van genoemd fonds.
De stichting hoopt zich daar blijvend voor te kunnen inzetten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kledinginzameling huis-aan-huis en kledingcontainers.

Beleidsplan

Kledinginzameling huis-aan-huis en kledingcontainers, waarvan de baten ten goede komen aan de in de statuten genoemde doelstelling: Diabetes Fonds Nederland.