Skip to main content
Close Menu

Trombosestichting

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose.
Het geven van voorlichting op het gebied van trombose, en in het bijzonder aan degenen die met trombose in aanraking komen.
Het doen geven van post-academisch onderwijs op het gebied van trombose.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Financiering van drie wetenschappelijke studies, gratis verstrekking Antistollingspas, voorlichting via brochures, website, lezingen en beurs- en congresdeelnames, actualisatie website (incl. 2 nieuwe voorlichtingsfilmpjes).

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Subsidieverstrekking aan onderzoekers op het gebied van trombose, fondsenwerving, het toetsen en evalueren van gesubsidieerd onderzoek, het verstrekken van voorlichtingsmateriaal en het organiseren van campagnes.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.