Skip to main content
Close Menu

Vrienden van het Sophia

Begunstigden: Kinderen, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Hoofddoelstelling van Stichting Vrienden van het Sophia (de Vrienden) is het actief werven van fondsen voor het Sophia Kinderziekenhuis (onderdeel van het Erasmus MC), bij zowel particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als fondsen.

De Vrienden streven naar een grotere naamsbekendheid van het Sophia Kinderziekenhuis en het werk van de Vrienden, primair in het verzorgingsgebied van het Sophia. Dit gebeurt door het verspreiden van mailings aan specifieke doelgroepen en door extra aandacht te vragen voor het Sophia Kinderziekenhuis door middel van lokale radio en TV en 'free publicity' in diverse programma's en kranten.

De opbrengst van de Vrienden wordt via de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (Sophia Fonds) in het Sophia Kinderziekenhuis besteed.

De Vrienden werven voor het Sophia Fonds bij particulieren en bedrijven. Dit gebeurt specifiek (geoormerkt) en niet specifiek (niet geoormerkt) aan de hand van een jaarlijkse projectenlijst. De Vrienden streven niet naar vermogensopbouw, maar keren alle gelden uit aan de begunstigde, te weten bovengenoemde stichting.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Vrienden van het Sophia.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Jaarlijks organiseren de Vrienden van het Sophia een aantal acties om extra gelden te werven. Daarnaast is er aandacht voor het werven en behouden van Vrienden met speciale aandacht voor Bedrijfsvrienden.
Prioriteit heeft de steun aan wetenschappelijk onderzoek c.q. onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Verder worden met steun van de Vrienden projecten op het gebied van patiŽntenzorg gerealiseerd met als doel het bieden van ontspanning voor de kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis en het bevorderen van een zo aangenaam mogelijk verblijf van de direct betrokkenen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.