Skip to main content
Close Menu

MIND - Fonds Psychische Gezondheid

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Mensen met een beperking, PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

MIND Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel dat opkomt voor mensen met psychische problemen. Het Fonds streeft naar een betere psychische gezondheid van Nederland en bevordert preventie, participatie en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden. MIND Fonds Psychische Gezondheid heeft verschillende strategische doelen, zoals een (psychisch) gezonde jeugd, het voorkomen en vroegtijdig behandelen van psychische klachten, een optimale kwaliteit van zorg en een inclusieve samenleving.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- 24 Onderzoeken en zorgprojecten gehonoreerd voor ? 698.718.
- Nationale campagne Heel je Hoofd gelanceerd inclusief drie publieksevenementen over het thema depressie.
- Via de Korrelatie-hulplijn een kleine 20.000 vragen beantwoord inzake psychische en psychosociale onderwerpen.
- Ruim 50.000 voorlichtingsbrochures verspreid.
- Meer dan 600.000 unieke websitebezoekers.
- Ca. 16 scholen gebruikten het lespakket BenJijGek?!
- Publieksdag in het Dolhuys georganiseerd met workshops, lezingen en rondetafelgesprekken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

MIND Fonds Psychische Gezondheid is hťt aanspreekpunt in Nederland voor alle vragen rond psychische gezondheid. Het Fonds beantwoordt vragen en geeft advies en ondersteuning via de hulplijn van Korrelatie. Daarnaast wordt een (digitaal en fysiek) platform geboden voor het delen van kennis en ervaringen. Op basis van de door fondsenwerving verkregen gelden worden zorgprojecten en wetenschappelijk onderzoek gefinancierd die gericht zijn op voorlichting, participatie en nieuwe en betere behandelmethoden. Ook steunt MIND Fonds Psychische Gezondheid campagnes om openheid en begrip te bevorderen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.