Skip to main content
Close Menu

Huidfonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Ouderen, PatiŽnten, Studenten, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. ?Hou van je huid, zorg voor je huid? is de boodschap die wij uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:
- Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
- Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
- Acceptatie van de huid die er 'anders' uitziet.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Nationaal Huidfonds.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We werken aan deze doelstellingen door diverse projecten op te stellen en uit te voeren, in samenwerking met bedrijven en verenigingen. We vergroten de kennis van huidprofessionals en zetten ons actief in om het belang bij zowel de professionals als de samenleving te laten inzien. We spelen een verbindende rol tussen verschillende partijen in 'huidland' om het bereik en het draagvlak te vergroten. Onze projecten zijn te vinden op onze website:
https://www.huidfonds.nl/dit-doen-wij/preventie
https://www.huidfonds.nl/dit-doen-wij/zorgverbetering
https://www.huidfonds.nl/dit-doen-wij/acceptatie

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.