Skip to main content
Close Menu

Hersenstichting

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Ouderen, PatiŽnten
Collecteweek: 27-01-2019 t/m 02-02-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiŽntenzorg te verbeteren.
Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Hersenstichting Nederland heeft de totstandkoming van een samenwerkingsverband van verenigingen van hersenletselpatiŽnten gestimuleerd en mogelijk gemaakt.
- Hersenstichting Nederland heeft meer dan 100.000 mensen geÔnformeerd over verschillende hersenziekten en -aandoeningen.
- Hersenstichting Nederland heeft in 2012 8 onderzoekers aan het werk gezet op onderzoek naar oorzaken van haar speerpunten en 26 kleinere onderzoeken ondersteund.
- Hersenstichting Nederland is gegroeid in donateurs van 51.000 naar 55.000 donateurs in 2012.
- Hersenstichting Nederland heeft in 2012 een begin gemaakt met de verbetering van de zorg voor hersenletselpatiŽnten en een daarvoor ontwikkelde zorgstandaard. Deze moet begin 2014 gereed zijn.
- Hersenstichting Nederland heeft door middel van tientallen bijeenkomsten belangstelling en aandacht voor de hersenen weten te creŽren (o.a. via twee grootschalige activiteiten waaraan meer dan 1.000 bezoekers deelnemen).

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We hebben drie strategieŽn:
- Weten & begrijpen: We stimuleren kennis- en begripsontwikkeling met wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek en (internationale) overzichtsstudies. Dit doen we door te initiŽren en te financieren en samenwerkingsverbanden op te zetten. Met altijd vooraf gestelde doelen en jaarlijkse evaluaties.
- Vertalen & voorlichten: Kennis wordt pas wat als je het gebruikt. We vertalen bestaande kennis en nieuwe inzichten naar praktische toepassingen, informatie en bewustwordingscampagnes. Zowel voor specifieke doelgroepen als publieksbreed.
- Signaleren & initiŽren: Relevantie, actualiteit en praktische toepasbaarheid geven onze inspanningen impact. We putten uit ons brede netwerk - spontaan en georganiseerd - om de juiste onderwerpen op en aan te pakken. Als aanjager, verbinder en/of uitvoerder.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.