Skip to main content
Close Menu

Hersenstichting

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Ouderen, PatiŽnten
Collecteweek: 27-01-2019 t/m 02-02-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van hersenaandoeningen. Tot dit doel behoort onder meer: a. het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van hersenaandoeningen en naar de mogelijkheden om deze aandoeningen te voorkomen, vast te stellen en te behandelen en de gevolgen ervan te verzachten; b. het verbeteren van de infrastructuur voor de bestrijding van hersenaandoeningen; c. het geven van voorlichting over hersenaandoeningen aan de bevolking, beroepskrachten en patiŽnten, gebruikmakend van uiteenlopende vormen van communicatie; d. het geven van advies aan de overheid; e. samenwerking met organisaties en instanties die een actieve rol vervullen in de bestrijding van hersenaandoeningen; f. samenwerking met andere organisaties, voor zover bevorderlijk voor het bereiken van het doel van de stichting; g. samenwerking met soortgelijke organisaties in het buitenland; h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen/organisaties, in welke rechtsvorm ook, en alle andere wettige middelen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Hersenstichting Nederland heeft de totstandkoming van een samenwerkingsverband van verenigingen van hersenletselpatiŽnten gestimuleerd en mogelijk gemaakt.
- Hersenstichting Nederland heeft meer dan 100.000 mensen geÔnformeerd over verschillende hersenziekten en -aandoeningen.
- Hersenstichting Nederland heeft in 2012 8 onderzoekers aan het werk gezet op onderzoek naar oorzaken van haar speerpunten en 26 kleinere onderzoeken ondersteund.
- Hersenstichting Nederland is gegroeid in donateurs van 51.000 naar 55.000 donateurs in 2012.
- Hersenstichting Nederland heeft in 2012 een begin gemaakt met de verbetering van de zorg voor hersenletselpatiŽnten en een daarvoor ontwikkelde zorgstandaard. Deze moet begin 2014 gereed zijn.
- Hersenstichting Nederland heeft door middel van tientallen bijeenkomsten belangstelling en aandacht voor de hersenen weten te creŽren (o.a. via twee grootschalige activiteiten waaraan meer dan 1.000 bezoekers deelnemen).

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We hebben drie strategieŽn:
- Weten & begrijpen: We stimuleren kennis- en begripsontwikkeling met wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek en (internationale) overzichtsstudies. Dit doen we door te initiŽren en te financieren en samenwerkingsverbanden op te zetten. Met altijd vooraf gestelde doelen en jaarlijkse evaluaties.
- Vertalen & voorlichten: Kennis wordt pas wat als je het gebruikt. We vertalen bestaande kennis en nieuwe inzichten naar praktische toepassingen, informatie en bewustwordingscampagnes. Zowel voor specifieke doelgroepen als publieksbreed.
- Signaleren & initiŽren: Relevantie, actualiteit en praktische toepasbaarheid geven onze inspanningen impact. We putten uit ons brede netwerk - spontaan en georganiseerd - om de juiste onderwerpen op en aan te pakken. Als aanjager, verbinder en/of uitvoerder.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.