Skip to main content
Close Menu

SDS (Stichting Downsyndroom)

Begunstigden: Algemeen publiek, Mensen met een beperking, Kinderen, Ouderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting Down Syndroom heeft ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Beleidsplan