Skip to main content
Close Menu

MCNV

Begunstigden: Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Minderheden, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van natuurrampen, Verslaafden, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bijdragen aan de verbetering van de maatschappelijke situatie van bevolkingsgroepen in een achterstandspositie in Zuid-Oost AziŽ, door hen te faciliteren bij het verkrijgen van toegang tot (primaire) gezondheidszorg, werkgelegenheid, onderwijs, voedselveiligheid en een veilige, stabiele leefomgeving.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De programma?s van het MCNV ondersteunen de meest achtergestelde groepen, door deze mensen sterker maken, zodat zij als het programma stopt zelf in staat zijn de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

In 2012 is de economische situatie van huishoudens verbeterd door inkomensgenererende activiteiten (IGA) of door spaar- en kredietgroepen. Deelnemers waren mensen met een handicap, mensen met HIV/AIDS en zeer arme huishoudens. Zo zijn in Vietnam 460 leningen verstrekt in Ben Tre en 80 leningen in Khanh Vinh. In Sri Lanka hebben 68 mensen een lening ontvangen. In Vietnam zijn 60 mensen opgeleid op het gebied van kredieten en sparen en zijn 20 nieuwe kredietgroepen opgericht. In Khanh Vinh zijn boeren gestimuleerd deel te nemen aan IGA om een beter inkomen te kunnen genereren. In dit kader hebben 18 dorpsbewoners een opleiding tot paraveterinair afgerond, om te kunnen zorgen voor een betere gezondheid van de dieren in hun district. 12 boeren zijn overgestapt op kurkumateelt en 10 families op het "integrated gardening model". 56 families hebben geprofiteerd van IGA. In Laos hebben 50 gezinnen geld gekregen om geiten te fokken.

Er is ondersteuning verleend bij de productie van bonen/granenpoeder, waarmee gedurende 3 maanden 620 ondervoedde kinderen zijn gevoed.

Bij mensen met een handicap en hun families heeft het MCNV zich gericht op versterking van zelfhulpgroepen en ondersteuningscentra. Zo zijn leraren van 3 ondersteuningscentra getraind en 50 directeuren van scholen waar gehandicapte leerlingen op zitten. Bij 2 opleidingsinstituten is bijgedragen aan verbetering van trainingscurricula en leermethoden op het gebied van revalidatie, mentale gezondheids- en ouderenzorg. 1.000 studenten hebben hiervan geprofiteerd.

Het MCNV zorgt voor een betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een handicap, vrouwen met HIV (ondersteuning 14 zelfhulpgroepen) en hun gezinnen, ouderen en zeer arme mensen. Van 570 mensen met een handicap, 23 gezondheidswerkers en vroedvrouwen zijn de capaciteiten verbeterd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

MCNV geeft advies, begeleiding en financiŽle steun en werkt samen met lokale gezondheidsdiensten, gezondheidswerkers en de mensen in de dorpen. Hiermee wordt beoogd de mensen meer kennis van zaken en eigen verantwoordelijkheid te geven voor hun gezondheid en toekomst. Giften van o.a. donateurs, de EU en USAID zorgen ervoor dat MCNV haar doelen kan bereiken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.