Skip to main content
Close Menu

MS Research

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Ouderen, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting MS Research werft fondsen ter financiering van:
- wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van multiple sclerose;
- voorlichting over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS;
- de ontwikkeling van een zorgmodel voor mensen met multiple sclerose.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het toekennen van onderzoekssubsidies, het afnemen van kwaliteitscontroles en het onderzoek naar medicijnen en behandelmethoden ter bestrijding van MS. Het (mede) organiseren van diverse activiteiten ter verkrijging van inkomsten voor de doelstellingen en ter vergroting van de bekendheid van de ziekte MS. Publieks- en doelgroepvoorlichting over MS, organisatie van de MS-Onderzoeksdagen, de MS-PatiŽntendagen, de vertaling van het tijdschrift MS in Focus, de samenwerking met Nieuw Unicum, de Academische MS Centra Amsterdam, Rotterdam en Groningen en de samenwerking binnen de koepel MS Nederland waarbinnen diverse organisaties vertegenwoordigd zijn.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.