Skip to main content
Close Menu

Leprastichting

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De bestrijding en preventie van lepra en haar gevolgen direct en indirect te bevorderen en te steunen.
Het bevorderen van een volwaardige plaats in de maatschappij van mensen die lepra hebben (gehad).
Het bevorderen van revalidatieactiviteiten.
Het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Onze leprabestrijdings- en revalidatieprojecten hebben 105.094 mensen bereikt.
- In de 15 landen waar we werken hebben we 71.623 nieuwe patiŽnten opgespoord en genezen.
- 6.698 artsen en verpleegkundigen hebben we getraind om lepra te herkennen en/of te behandelen.
- De Leprastichting steunde 905 zelfzorggroepen, waarin ex-patiŽnten elkaar helpen om infecties en verdere handicaps te voorkomen.
- Korte instructiefilmpjes over opsporing en behandeling van lepra zijn ontwikkeld om gezondheidswerkers te trainen.
- In Nepal zijn 15 organisaties voor en door mensen met een handicap ontstaan, dankzij het PhotoVoice-project in 2011.
- De samenwerking met ngo's en organisaties voor en door mensen met een handicap in India, IndonesiŽ, Nepal, Nigeria en Vietnam, wordt steeds intensiever.
- De zoektocht naar andere inkomstenstromen werpt zijn eerste vruchten af in Vietnam en Nigeria.
- De resultaten van de pilots om de kans op lepra te verkleinen bij contacten van patiŽnten (met chemoprofylaxe) zijn veelbelovend.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Medisch advies, training van professionals en vrijwilligers, managementondersteuning en logistieke hulp aan gezondheidsdiensten bij de bestrijding van lepra, het voorkomen van handicaps en gezondheidsvoorlichting in lepralanden.
Het opzetten van zelfzorggroepen waarin mensen met beschadigingen door lepra aan handen en of voeten handicaps voorkomen door te leren hun wonden te verzorgen en elkaar daarop te controleren en stimuleren.
Het bestrijden van stigma en discriminatie tegen mensen die lepra hebben gehad en hun familieleden.
Financieren van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe methoden van vroege diagnosen, overdracht van lepra, het voorkomen van handicaps, effectieve revalidatie en het verminderen van stigma en uitsluiting.
Voorlichting in Nederland over lepra en leprabestrijding.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.