Skip to main content
Close Menu

Akka´s Ganzenparadijs

Begunstigden: Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Slachtoffers van natuurrampen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft als doel:
1.
a. als vangnet dienen voor dieren die elders in hun levensloop bedreigd, dan wel ongewenst, dan wel op een andere manier hulp behoevend zijn;
b. het bewust maken van mensen van de gevolgen van het consumeren en fokken van en het handelen in dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige diervriendelijke alternatieven;
c. het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect;

2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van huisvesting, het geven van voorlichting, educatie en preventiemaatregelen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De uitvoering van de doelstelling krijgt vorm in het gerealiseerde opvangcentrum in Dalen. Het opvangcentrum vangt vele soorten dieren op. Je kan dan denken aan een gans, eend, waterhoen, kip, haan, kalkoenen, zwanen en pauwen. Uiteraard biedt de stichting ook opvang aan andere dieren, zoals afgedankte landbouwhuisdieren. Vaak zijn dit dieren die in de openbare ruimte ongewenst zijn of dieren die door particulieren niet meer als wenselijk worden beschouwd. Door met het opvangcentrum de mogelijkheid tot opvang te bieden, wordt voorkomen dat deze zogenaamde 'overlastdieren' ter dood veroordeeld worden. Er wordt een voorwaarde voor herplaatsing gecreëerd. Ook worden er regelmatig dieren binnen gebracht die in beslag zijn genomen door de landelijke inspectiedienst Dierenbescherming en dienen we als opvangcentrum voor gedomesticeerde vogels voor de dierenambulances en vogelasielen uit heel Nederland.

We hebben zelf een dierenambulance onder de naam DUTCH ANIMAL RESCUE rondrijden én daarmee helpen we de reguliere dierenambulance op het moment dat zij om hulp roepen. In voorkomende gevallen of bij grote calamiteiten rijden we natuurlijk ook zelf uit.

Voor de opgevangen dieren zullen we veelal een nieuwe plek zoeken. Een plek op een adoptie adres bij een pleeggezin, gebonden aan voorwaarden. Dit omdat op deze manier voorkomen kan worden dat opgeloste problemen zich voortzetten op de nieuwe adoptieadressen. Omdat onwetendheid vaak ten grondslag ligt aan dierenleed zijn we continue informatie aan het verstrekken. Voorlichting en educatie geven we door middel van onze website, in ons opvangcentrum, telefonisch of tijdens lezingen of op de diverse markten en open dagen van samenwerkende stichtingen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.