Skip to main content
Close Menu

Akka´s Ganzenparadijs, St.

Begunstigden: Dieren, Milieu, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft als doel:
1.
a. als vangnet dienen voor dieren die elders in hun levensloop bedreigd, dan wel ongewenst, dan wel op een andere manier hulp behoevend zijn;
b. het bewust maken van mensen van de gevolgen van het consumeren en fokken van en het handelen in dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige diervriendelijke alternatieven;
c. het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect;

2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van huisvesting, het geven van voorlichting en educatie.

Beleidsplan