Skip to main content
Close Menu

Epilepsiefonds

Begunstigden: Chronisch zieken
Collecteweek: 02-06-2019 t/m 08-06-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Visie: Wereld zonder epilepsie
Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Er zijn 120.000 Nederlanders die epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. Een leven met epilepsie is een leven met onzekerheid; je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Onze ultieme droom is een wereld zonder epilepsie.

Missie: Epilepsie onder controle
Daarom willen we genezing van epilepsie en het voorkomen ervan zo snel mogelijk dichterbij brengen. Tot die tijd zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat epilepsie een beter begrepen en behandelbare aandoening wordt. We zetten ons in voor betere zorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie en hun naasten. We doen dit samen met andere partijen, als een betrouwbare organisatie met betrokken en professionele medewerkers.Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Epilepsiefonds is het oudste gezondheidsfonds van Nederland. Het fonds is ooit begonnen als De Macht van het Kleine in 1893 en zet zich al 120 jaar in voor mensen met epilepsie. Het fonds heeft de afgelopen jaren een aantal nieuwe projecten opgepakt en ondersteund, en daarmee ook successen behaald.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Epilepsiefonds wil:
1. Bijdragen aan een beter begrip van epilepsie zodat genezen en voorkomen dichterbij komt. Daarom financiert het fonds wetenschappelijk epilepsieonderzoek dat hieraan bijdraagt.
2. Dat zorgprofessionals die epilepsie en de gevolgen daarvan behandelen goed toegerust zijn op hun taak. Daarom ondersteunt en organiseert het fonds scholing
3. Mensen met epilepsie en hun naasten beter toerusten om hun epilepsie om te gaan en geeft daarom voorlichting op maat. Om epilepsie beter bespreekbaar te maken geeft het fonds ook voorlichting aan het algemeen publiek.
4. De epilepsiezorg zo inrichten dat mensen met epilepsie en hun naasten snel de juiste zorg krijgen.
5. Voor mensen die vanwege hun epilepsie niet zelfstandig kunnen reizen een onbezorgde vakanties organiseren
6. FinanciŽle hulp kunnen verlenen aan epilepsieorganisaties en individuen

Om deze doelstellingen te realiseren moet het EF:
7. De financiŽle middelen verwerven die hiervoor nodig zijn
8. Voldoende vrijwilligers werven en binden
9. Een netwerkorganisatie binnen de epilepsiewereld zijn

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.