Skip to main content
Close Menu

Nederlandse Brandwonden Stichting

Begunstigden: Algemeen publiek, PatiŽnten
Collecteweek: 06-10-2019 t/m 12-10-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Rond 50.000 ouders van kinderen die zeven maanden werden, werden aangeschreven met eerstehulpinformatie en preventietips. Een eerste effectmeting wijst uit dat de informatie gelezen en begrepen wordt door de ontvangers.
In 2011 zijn 1.036 gestandaardiseerde groepspresentaties gegeven door tien regionale voorlichters. Ruim 10.000 magazines van het basisschoollespakket Fire zijn besteld door leerkrachten.

De Pilot Brandveilig Leven in de praktijk, waarbij 2 brandwachten van de kazerne Teunis in Amsterdam ingezet werden als voorlichter, is met succes afgerond. Middels 4 workshops werd het project binnen de brandweerorganisatie doorgegeven. Meer dan 10 regionale korpsen gebruikten het werkmodel in 2011.
Binnen de Brandpreventieweken is in 2011 gekozen om het thema van 2010 ?Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!? te intensiveren, uit te breiden en door te zetten bij particulieren. Er is een stijging van veiligheidsbewustzijn gemeten van 3% en een stijging van het aantal rookmelders van 2% t.o.v. 2010. Het aantal geoefende vluchtplannen steeg niet.
Onder de titel ?100% werkende rookmelders in alle woningen' zijn ruim 50 innovatieve ideeŽn ingezonden voor de ?Battle of Concepts? van de Stuurgroep Rookmelders.
In 2011 zijn 18 nieuwe brandwondenverpleegkundigen afgestudeerd. In april 2012 starten 15 verpleegkundigen aan de Opleiding Brandwonden Verpleegkunde.
In 2011 zijn 63 artsen en 32 verpleegkundigen getraind in de cursus Emergency Management Of Severe Burns. Daarnaast is eenmalig een Europese variant van deze cursus aangeboden in het kader van het mede door de Stichting georganiseerde congres van de European Burns Association. Na deze cursus gaven meerdere Europese landen aan dat zij gezamenlijk met de Nederlandse afdeling een gelijksoortige cursus willen implementeren.
In juni 2011 zijn middels een speciaal ontwikkelde cursus 110 geneeskundige professionals binnen defensie getraind via een specifieke cursus in samenwerking met het Instituut Defensie Geneeskundige Opleiding (IDGO).
Speciaal voor mensen met brandwondenlittekens zijn er huidtherapeuten die de post-hbo-opleiding ?Huidtherapie na Brandwonden' hebben gevolgd. Een 16-tal afgestudeerde huidtherapeuten zijn in 2011 verbonden binnen het Netwerk Huidtherapie.
Het Landelijk Protocol CoŲrdinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten is in september vastgesteld.
Op 28 september is het proces gestart om een evidence based richtlijn 'eerste opvang brandwondenslachtoffers' vast te stellen middels een consensusmodel.
De Brandwondeninformatielijn is tot en met september 420 keer beantwoord. Het betrof 335 behandeladviezen, 65 adviezen over littekens en 20 gesprekken met betrekking tot lotgenotencontact.
De patiŽnteninformatieproducten gericht op volwassenen, ouders van kinderen, zijn beschikbaar voor de doelgroep. De kinderinformatie ?Robin is Ziek?, gericht op kinderen van 0-4 jaar, is geÔmplementeerd in de drie brandwondencentra. Het Kinder Informatie Dossier voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar is geÔmplementeerd.
In het voorjaar van 2011 besloot een nieuw bestuur van de Vereniging van Mensen met Brandwonden tot intensivering van samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. Vanaf juli 2011 is een part-time coŲrdinator aangesteld.
In 2011 deden 9 gezinnen met totaal 20 kinderen mee aan het project Lekker Leuk Logeren.
Scarwars is van 21 t/m 24 oktober 2011 uitgevoerd met bijna 30 deelnemers.
Weer Zwemmen werd regionaal 5 keer uitgevoerd en als activiteit overgedragen aan de Vereniging van Mensen met Brandwonden.
Tijdens Scartrek, de wandelvierdaagse met inhoud, verlegden 20 mensen met brandwonden hun grenzen. Scartrial, de activiteit voor jonge mensen met brandwonden, kende 20 deelnemers die hun ervaringen uitwisselden.
Vanuit de Nederlandse Brandwondencentra zijn 18 terug-naar-schoolbegeleidingen uitgevoerd.
De Nationale informatie- en Lotgenotencontactdag voor mensen met brandwonden is op 5 november 2011 georganiseerd en kende bijna 250 bezoekers.
De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland werd in 2010 voor ruim ? 600.000 gesubsidieerd met een basissubsidie om hoogstaand onderzoek mogelijk te laten blijven.
In de subsidieronde 2011 zijn voor projectsubsidies acht aanvragen ontvangen en vier aanvragen voor pilotstudies. Zes projectsubsidies zijn toegekend.
Om de verdere aansluiting van de brandwondenzorg aan de academische wereld te realiseren is de leeropdracht van de in 2010 gevestigde leerstoel brandwondwondengeneeskunde aan de Vrije Universiteit ingevuld. Tijdens de inauguratie en het daartoe georganiseerd congres werd de multidisciplinaire brandwondenzorg in dat licht gesteld. In december is daartoe door de leerstoelhouder een promovendus aangesteld die het onderzoek naar kraakbeenregeneratie ten behoeve van aangezichtsreconstructies zal uitvoeren.
Daarnaast werd besloten tot de vestiging van een leerstoel Acute Brandwondengeneeskunde aan de Universiteit van Leiden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil de aandacht vestigen op het voorkomen van brandwonden en op ondersteuning van mensen met brandwonden. Zij probeert medische professionals optimaal te faciliteren, is actief bezig met het opzetten en ondersteunen van lotgenotencontact en cursussen en draagt bij aan (wetenschappelijk) onderzoek.

Beleidsplan

Zie het jaarverslag van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.