Skip to main content
Close Menu

Alzheimer Nederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Ouderen, PatiŽnten, Overig
Collecteweek: 03-11-2019 t/m 09-11-2019

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Per 1 april 2016 zijn Alzheimer Nederland en Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) gefuseerd.

Doelstellingen

Statutair:
a. het vinden van een mogelijkheid om de ziekte van Alzheimer en andere vormen
van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen;
b. het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun
naasten;
c. het ondersteunen van allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met
dementie;
d. het vergroten van de kennis over dementie bij het algemeen publiek en het
bevorderen van meer begrip in samenleving voor mensen met dementie en hun
naasten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Bewustwording creŽren bij het algemene publiek over de ernst en de omvang van het probleem dementie.
- Het betrekken van mensen die direct te maken hebben met dementie.
- Heldere positionering van Alzheimer Nederland.
- Voorlichting over dementie en informatie over Alzheimer Nederland via landelijke en regionale beurzen.
- Ontwikkeling website tot hťt platform voor informatie en advies bij dementie.
- Vergroten van het bereik door het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten uit het basispakket.
- Vergroten van zichtbaarheid van de organisatie door het uitvoeren van regionale activiteiten.
- Ontwikkeling publiekservice tot servicedesk en vraagbaak voor algemeen publiek en donateurs.
- Versterking van de functie van het Alzheimercafť.
- Uitvoering van het programma Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers.
- Alzheimertelefoon 24x7 uur bereikbaar.
- Uitvoering lobbyplan in het kader van de landelijke verkiezingen.
- Versterken van de belangbehartigingsfunctie in het basispakket van regionale afdelingen.
- Evaluatie inkoop ketenzorg bij dementie (monitor NPCF).
- Uitbouw samenwerking met Alzheimer Centra.
- Uitbouw onderzoeksprogramma Vroegdiagnostiek.
- Start Nationale Dementie Monitor.
- Versterken rol op terrein wetenschappelijk onderzoek.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning aan mensen met dementie en hun naaste omgeving en behartigen we de belangen van onze achterban voor betere zorg bij dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk door het verstrekken van subsidies.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.