Skip to main content
Close Menu

KNRM

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust - daaronder mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen en al zulke overige gebieden als onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht door de directie te bepalen - in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden van een radio medische dienst, het uitvoeren van strandbewaking en toezicht, het inhoud geven aan en verstrekken van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten op en aan het water, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Op 45 reddingstations waren 1.300 vrijwilligers 24 uur per dag inzetbaar voor noodgevallen op het water. Door hun beschikbaarheid en inzet konden 2.102 reddingen en hulpverleningen worden uitgevoerd.

795 radio-medische adviezen werden gegeven aan zeevarenden wereldwijd, door artsen van de KNRM Radio Medische Dienst.

3.662 mensen werden in veiligheid gebracht. Statistisch is 1% (37 personen) daarvan daadwerkelijk het leven gered en is 10% uit gevaarlijke situaties bevrijd. De KNRM lifeguards verrichtten 1.006 hulpverleningen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De KNRM is de erkende hulpverlener op zee, het ruime binnenwater, het strand en het kustgebied. De KNRM is erkende partner van de Nederlandse Kustwacht, veiligheidsregio?s en gemeenten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.