Skip to main content
Close Menu

Cizira Botan (CIBO)

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Analfabeten, Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verlenen van humanitaire hulp aan noodlijdenden in Koerdistan en in ruimere zin in het Midden-Oosten.
Het ondersteunen van allen die werken aan de economische en culturele verheffing van de plaatselijke bevolking.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting CIBO.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het vluchtelingenkamp in Mahmur (10.000 Turkse Koerden) werd door CiBo ondersteund
met de financiering van income-generating projecten als naaiatelier en tapijtenweverij. In dit kamp heeft CiBo zich sterk gemaakt voor de bewustwording en de emancipatie van vrouwen door het oprichten van de emancipatie academie.

CiBo heeft tevens bijgedragen aan de bouw van een kleuterschool in het kamp.

Daarnaast heeft CiBo bijgedragen aan een door de EU geÔnitieerd onderzoek naar traumas
bij Koerdische migrantenvrouwen. Omdat de EU dit onderzoek heeft beperkt tot de Europese
landen heeft CiBo haar bijdrage besteed aan het onderzoek naar migrantenvrouwen in Turkije.
Dit onderzoek krijgt uiteraard een follow up.

Vandaag de dag betaald CiBo de schoolopleiding van 20 kinderen in Diyarbakir die door geldgebrek geen opleiding kunnen volgen. Het voornemen is het aantal te verhogen naar 50 en het project uit te breiden naar andere steden.

Ook heeft CiBo in 2014 zoals in de voorgaande jaren stichting vluchtelingen in de knel ondersteund. Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Voor de toekomst werkt CiBo aan plannen ten behoeve van gehandicapte kinderen en vrouwen
in Rojava (Syrie) en Diyarbakir.

Beleidsplan

Kinderproject Diyarbekir is een project waarbij kinderen die een of beide ouders kwijt zijn geraakt door geweld, een volwaardig studie aangeboden krijgen zodat zij een kans krijgen om te participeren in de maatschappij. Wij willen als stichting meehelpen met het uitbreiden van het aantal studieplekken. Ook zullen we in 2014 de kinderen en moeders in SyriŽ (Rojava) ondersteunen. De gelden worden door kledinginzameling en verkoop daarvan geworven.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.