Skip to main content
Close Menu

Interserve Nederland

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Analfabeten, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Minima, Natuurgebieden, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Studenten, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Werklozen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Onze missie is om God te verheerlijken en te dienen. Dit uit zich tweeledig:
1. In woord en daad het evangelie van Jezus Christus gestalte geven onder mensen in AziŽ en de Arabische wereld.
2. Samenwerken met lokale kerken, zowel in Nederland als in AziŽ en de Arabische wereld, en hen ondersteunen bij hun missionaire roeping om in woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Interserve wil deze doelen vooral bereiken door het uitzenden van christenprofessionals die hun talenten inzetten in ons werkgebied. Zij doen dit veelal als vrijwilliger en worden uitgezonden door een kerkelijke gemeente in Nederland.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Groei in naamsbekendheid van Interserve Nederland door uitzendingen en commercials via Groot Nieuws Radio.
2. Circa 20 ambassadeurs geworven voor presentaties en standwerk.
3. 15 nieuwe sollicitanten geworven voor uitzending.
4. 15 mentoranten begeleid via Mentoring for Mission.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Rekruteren van nieuwe christenprofessionals om uit te zenden naar AziŽ. En de begeleiding daarvan tijdens de uitzending.
2. aanbieden van ons Mentoring for Mission dat geÔnteresseerden helpt om zich gerichter voor te bereiden op uitzending naar het buitenland.
3. Werven van ambassadeurs om het werk van Interserve bekend te maken in Nederland, o.a. tijdens conferenties en in kerken.
4. Bewustwordingsactie via oa de sociale media.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.