Skip to main content
Close Menu

TWR

Begunstigden: Algemeen publiek, Analfabeten, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Ouderen, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Trans World Radio wil aan mensen het Evangelie verkondigen door de media, waaronder radio. Bij de verspreiding van het Evangelie maakt TWR naast radio steeds meer gebruik van andere media, zoals internet en MP3 spelers. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale FM-zenders. TWR zendt uit in meer dan 230 talen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

> Produceren van audio, mede ten behoeve van radio-uitzendingen
> Fondsenwerving
> Ondersteunen van projecten wereldwijd waaronder productie- en zendtijd voor radioprogramma's

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.