Skip to main content
Close Menu

VSO

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, PatiŽnten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Geen geld, geen goederen, maar mensen en kennis. VSO werkt aan een rechtvaardigere wereld zonder armoede door duurzame kennisuitwisseling. Op aanvraag van lokale organisaties sturen wij vakmensen uit naar met name Afrika en AziŽ, die daar tegen een lokale vergoeding hun kennis en ervaring delen waaraan het hun lokale collega's ontbreekt. Met als doel dat de lokale organisatie zichzelf kan ontwikkelen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De mooiste resultaten dragen bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in ontwikkelingslanden waar VSO werkzaam is. In 2012-2013 heeft VSO onder andere het volgende bereikt:
∑ We werken in 16 landen met 164 onderwijspartners op nationaal, provinciaal en districtsniveau. Er zijn 148.000 onderwijskundigen getraind en naar inschatting profiteren meer dan 2 miljoen kinderen van beter onderwijs, waarvan 20.000 met een handicap.
∑ In Nigeria ontwikkelden we een intensieve opleiding tot onderwijzer voor afgestudeerden uit de lokale gemeenschap. Hierdoor gingen 22 nationale vrijwilligers aan de slag en genoten 10.000 leerlingen van verbeterde kindvriendelijke onderwijsmethoden.
∑ Met behulp van VSO zijn 21.800 gezondheidswerkers getraind en hebben naar schatting meer dan 2 miljoen mensen in 21 landen nu toegang tot kwalitatief betere gezondheidszorg.
∑ In het Central Hospital in Maseru, Lesotho, nam kindersterfte met 90% af en moedersterfte met 40%. Onze kinderarts droeg hieraan bij door verplegers en dokters te trainen in neonatale zorg.
∑ We gingen in verschillende landen de gevolgen van klimaatverandering tegen. Zo discussieerde en onderhandelde VSO met stakeholders in IndonesiŽ, de Filipijnen en Papoea Nieuw-Guinea over klimaataspecten in actieplannen rond de Koraaldriehoek.
∑ We werkten wereldwijd samen met 201 partnerorganisaties aan hun bestaanszekerheid, om achtergestelde mensen beter in staat te stellen in hun levensonderhoud te voorzien.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

VSO verbindt wereldwijd mensen om samen oplossingen te bedenken en uit te voeren. Hoe directer, vraaggerichter en gelijkwaardiger VSO-vakdeskundigen
samenwerken met plaatselijke collega?s, hoe beter de kennis daar beklijft. Deze basis van gelijkwaardigheid wordt ook gereflecteerd in het feit dat de uitgezonden experts een lokaal salaris krijgen, voor Nederlandse begrippen een vrijwilligers-vergoeding. Er wordt altijd op basis van de vraag gekeken welke kennis nodig is. Bij voorkeur organiseren we het lokaal of regionaal. Maar we zien ook dat het samenbrengen van mensen van verschillende culturen de impact versterkt. Het werkt vaak inspirerend voor mensen om buiten hun eigen cultuur te werken.

VSO richt zich op onderwijs, gezondheid en bestaanszekerheid, omdat deze terreinen cruciaal zijn in de bestrijding van armoede. Voor maximaal effect kiezen we binnen deze terreinen een aantal focus- gebieden. Centraal daarin staat een aanpak waarbij het samenbrengen van expertise duidelijke meerwaarde heeft.

Binnen alle focusgebieden is aandacht voor gelijke kansen voor iedereen, want dezelfde kansen voor mannen en vrouwen en onderwijs voor kinderen met een handicap zijn belangrijke onderwerpen voor VSO. Maar zeker zo belangrijk vinden we toegang tot (overheids)diensten en het ontwikkelen van beleid in samenwerking met de mensen die het betreft. Want wie je ook bent, je krijgt niet dezelfde kansen als je niet van dezelfde diensten gebruik kunt maken.

Met bedrijven die zelf in ontwikkelingslanden actief zijn, creŽren we kansen voor lokale, in armoede levende mensen. Door hen op te leiden, werkervarings-plekken te bieden en door ervoor te zorgen dat inkoop zo veel mogelijk wordt gedaan bij het lokale MKB. Met bedrijven waarmee we expertise
en maatschappelijke verantwoordelijkheid delen, ondersteunen we lokale gemeenschapsprojecten met bedrijfsmatige kennis.

Het werk van VSO Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door onze achterban. Bedrijven, fondsen en ruim 37.000 particuliere donateurs
steunen onze missie financieel. Meestal zijn dit meerjarige samenwerkingen. Ook onze donateurs zijn trouw. Bijna 40% is al langer dan vijf jaar donateur, 16% zelfs langer dan tien jaar. Steeds vaker leggen donateurs hun steun vast in een ?periodiek schenken?-overeenkomst. Hiermee bieden ze VSO Nederland continuÔteit en de mogelijkheid langlopende projecten beter te plannen.
Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.